Hoppa till huvudinnehåll

ANVÄNDARVILLKOR

Datum för ikraftträdande: [26 April, 2021.]

INLEDNING

De här villkoren (dessa “Villkor”) gäller för Sony Pictures Entertainment (en enhet i Sony Corporations) webbsidor, online tjänster, programvaror eller appar ("Tjänster") som länkar till de här Villkoren. I dessa Villkor använder vi “SPE”, “vi” eller “oss” eller “vår” för att hänvisa till Sony Pictures Entertainment Sony Pictures Entertainment. Tillsammans med Sony Pictures Entertainment Inc., the SPE enheten som ansvarar för en viss tjänst (kollektivt registeransvarig) som kan nås genom att klicka här. Sony Pictures Entertainment Inc:s huvudkontor är belägna i 10202 West Washington Boulevard, Culver City, Kalifornien 90232 USA. Genom att acceptera de här Villkoren eller genom att besöka eller på annat sätt använda den tillämpliga tjänsten (i tillämpliga fall), godkänner du att att hålla dig till de här Villkoren och alla tillämpliga Ytterligare villkor (som definieras nedan), och bekräftar att du har läst och förstått dem. Du bekräftar, godkänner och samtycker till vår datapraxis såsom den beskrivs i vår vår Kak- och integritetspolicy och alla Integritetspolicyer för barn som läggs upp i den tillämpliga delen av Tjänsten.

När vi skriver "du" eller "din" i de här Villkoren åsyftar vi:

 • om du är konsument, den enskilde som använder sig av Tjänsten för ett ändamål som helt eller huvudsakligen ligger utanför deras handel, affärsverksamhet, hantverk eller yrke och,
 • om du inte är en konsument: (a) det företag du har befogenhet att underteckna förbindelser eller (b) den enskilde som använder Tjänsten för ändamål som helt eller huvudsakligen ligger utanför deras handel, affärsverksamhet, hantverk eller yrke (i vart fall ett "Företag").

 

De här Villkoren påverkar dina juridiska rättigheter, ansvar och skyldigheter och styr din användning av Tjänsten. Om du inte önskar vara bunden av dessa Villkor och alla Ytterligare villkor, använd inte Tjänsten och avinstallera alla eventuella nedladdningar och applikationer tillhörande Tjänsten.

YTTERLIGARE VILLKOR

I vissa fall gäller ytterligare eller andra villkor som läggs upp på Tjänsten för vissa delar av Tjänsten (individuellt och kollektivt (“Ytterligare villkor”). Skulle det uppstå en konflikt mellan Villkor och Ytterligare villkor, är det de här Villkoren som har företräde om inget annat uttryckligen sägs i Ytterligare villkor.

UPPDATERINGAR AV DESSA VILLKOR OCH YTTERLIGARE VILLKOR

Vi kan ändra de här Villkoren och Ytterligare villkoren genom att lägga upp nya eller ändrade villkor till Tjänsten såsom förklaras utförligt här..

Vi har sammanfattat visst (men inte allt) av huvudområdena i Villkoren nedan. Men det kan dock inte ersätta läsning av den fullständiga versionen. De kompletta bestämmelserna och inte rubrikerna och sammanfattningen nedan är de som gäller.

 • Tillstånd och begränsningar av rättigheter
  • Vi ger dig enbart begränsat återkalleligt tillstånd att använda Tjänsten som är föremål för regler och begränsningar.

   Läs mer

  • Du ger oss ett utökat tillstånd att använda innehållet du laddar upp och din profil. Du behåller ägarskapet och ansvaret för ditt innehåll. Vi har rätt att hantera vår Tjänst för att dess innehåll ska vara lämpligt

   Läs mer

  • Din användning av vår Service är föremål för olika restriktioner som utformats för att skydda Tjänsten och användarna.

    

   Läs mer

 • Tjänstens tillgänglighet
  • Vi kan ändra eller dra in vår Tjänst, eller din rätt till åtkomst av den, helt eller delvis.

   Läs mer .

 

 1. ÄGARSKAP OCH DINA RÄTTIGHETER ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN OCH INNEHÅLLET.

  Tillbaka till början

  1. Ägarskap Tjänsten och allt dess innehåll (“Innehåll”) inklusive alla upphovsrätter, patent, varumärken, tjänstens varumärken, handelsnamn och annan intellektuell äganderätt i Tjänsten och Innehållet (“Intellektuell egendom”), ägs och styrs av SPE, våra företag i Sony-gruppen och dotterbolag, våra licensgivare och vissa andra tredje parter. Alla rättigheter, titlar och intressen vad gäller Innehållet och Intellektuellt ägande som är tillgängliga via Tjänsten är SPE:s egendom, våraföretag i Sony-gruppen och dotterbolag, våra licensgivare och vissa andra tredje parter, och skyddas av USA:s, EU:s, Storbritanniens eller internationell upphovsrätt, varumärken, patent och/eller annan intellektuell egendom och skyddas mot otillbörliga konkurrensrättigheter och lagar fullast möjligt. SPE äger upphovsrätten i urvalet, kompileringen, monteringen, arrangemanget och förbättring av Tjänstens innehåll.
  2. Dina rättigheter att använda Tjänsten och Innehållet.
   1. (i) Din rätt att använda Tjänsten och Innehållet är underordnad strikt efterlevnad av de här Villkoren och Ytterligare villkoren. I den tillämpliga lagens högsta tillåtna utsträckning reserverar vi oss rätten att säga upp din åtkomst till och användning av Tjänsten och Innehållet vid överträdelse av dessa Villkor och Ytterligare villkor. Dessa rättigheter är icke-exklusiva, begränsade och av oss återkalleliga när som helst enligt vårt eget gottfinnande utan förvarning eller ansvarsskyldighet i lagens högsta tillåtna utsträckning. Då din rätt till tillträde och användning av Tjänsten och dess Innehåll är personlig för dig, har du inte rätt tilldela eller överföra din rättighet, varje försök att göra detta är ogiltigt. Du får, för din egen personliga, icke-kommersiella, lagenliga användning enbart (kollektivt är följande "SPE:s element som kräver tillstånd"):
    1. Visa, använda och spela Innehållet på en dator, mobil eller internetanpassad eller tillåten "Enhe")och/eller skriv ut en kopia av Innehållet (utan källa och objektskod i obehandlad form eller annan) såsom den visas för dig
    2. Strömma allt tillämpligt Innehåll med hjälp av någon av widgetarna och/eller annan digital internetvideospelare för strömning, om de finns i Tjänsten (alla widgetar eller andra digitala internetvideospelare för strömning benämns "Tjänstens widget");
    3. Klippa och klistra en viss kod som uttryckligen gjorts tillgänglig för dig via Tjänsten (oavsett om funktionen är utformad för “delning” eller ej) för att inbädda, lägga upp på nytt, underhålla och/eller visa det specifika innehållet för vilken denna kod gäller i din egen personliga, kundanpassade sociala nätverks webbsida/webbsidor, webblogg(ar), eller mikroblogg(ar) (kollektivt, din "Personliga sociala media" vars definition uttryckligen utesluter all affärsmedia och kommersiell användning), och/eller om Tjänsten erbjuder funktionen “widget-tagande och inbäddning”, “tar” du en av Tjänstens widget och inbäddar, lägger upp på nytt, underhåller, och/eller visar den här widgeten från Tjänsten I din personliga sociala media
    4. Klippa och klistra en viss kod som uttryckligen gjorts tillgänglig för dig via Tjänsten, och/eller om Tjänsten är utrustad med funktionen “widget-tagande och inbäddning” för att “ta” en av Tjänstens widget och på ett tillämpligt sätt vidarebefordra den koden och/eller Tjänstens widget till dina vänner så de kan se Tjänsten och Innehållet däri, och om de så önskar, kan de själva inbädda den vidarebordrade koden eller Tjänstens widget till sin egen personliga sociala media eller vidarebefodra det till sina egna vänner
    5. Om Tjänsten inbegriper “Skicka till vän” eller liknande verktyg som tillåter dig att starta och skicka ett e-postmeddelande till en av dina vänner med Innehållet. Använd dig av verktyget om det fungerar för att begära att Tjänstens servrar skickar ditt meddelande till din vän åt dig
    6. Om Tjänsten inbegriper en “Nedladdningslänk” bredvid en del av Innehållet (inbegripet, utan begränsning, en bild, en ikon, en skärmbakgrund, ett musikspår, en video, en trailer, ett RSS-flöde),kan du ladda ner en enda kopia av Innehållet till en enda Enhet
    7. Ladda ner, installera och använda en kopia av någon av programvarorna, inbegripet apparna som vi gjort tillgängliga i eller via Tjänsten (“Programvara”) i din Enhet i exekverbar maskin i objektkodform enbart och göra en ytterligare kopia för säkerhetskopiering, förutsatt att du förstår och godkänner att (i) när du medger nedladdning av Programvaran, överför inte SPE någon äganderätt till Programvaran (d.v.s. du äger mediet i vilket Programvaran är inspelad, men Programvarans ägare (som kan vara SPE och/eller dess tredje parts tillståndsgivare) har full äganderätt till den Programvaran (ii) du får inte kopiera, ändra, anpassa, översätta till något språk, distribuera, skapa derivatverk baserade på Programvaran utan föregående skriftligt medgivande från SPE (iii) du får inte överlåta, hyra ut, leasa eller låna ut Programvaran till annan person eller enhet och alla försök från din sida till underlicens, överföring eller överlåtelse av Programvaran kommer vara ogiltiga och utan verkan, och (iv) du får inte dekompilera, demontera, baklängeskonstruera, eller försöka rekonstruera, identifiera eller upptäcka källkod, underliggande idéer, underliggande användargränssnittekniker, eller programvarans algoritmer på något sätt, förutom i det fall föregående begränsning är förbjuden i tillämplig lag
    8. Om det gjorts tillgängligt för dig, kan du registrera ett personligt konto (och/eller relaterat användarnamn och lösenord) på Tjänsten och interagera med andra användare av Tjänsten som en del i det tjänstebaserade chatrummet, internetforumet, sociala medias nätverk, online multispelarspelen och/eller andra aktiviteter och eller liknande tjänster som Tjänsten erbjuder
    9. Länka till Tjänsten från en webbsida eller annan online tjänst, om: (a) länkarna enbart inkorporerar text och inte använder någon Intellektuell egendom (b) länkarna och innehållet på din webbsida inte utger sig för att vara dotterbolag till SPE (eller våra företag i Sony-gruppen och dotterbolag) eller orsakar förvirring, och (c) länkarna och innehållet på din webbsida inte skildrar SPE, eller våra företag i Sony-gruppen och dotterbolag, eller några av våra respektive produkter och tjänster på ett falskt, missvisande, nedsättande, eller på annat sätt stötande, och inte omfattar innehåll som är olagligt, kränkande, obscent, oanständigt, skrämmande, snuskigt, våldsamt, hotsamt, trakasserande eller oförskämt eller som bryter mot någon tredje parts rättigheter eller som SPE på något sätt har något att invända mot. SPE reserverar sig rätten att tillfälligt stoppa eller förbjuda länkning till Tjänsten av någon orsak, efter eget gottfinnande utan förvarning eller ansvarsskyldighet av något slag gentemot dig eller någon tredje part, och
    10. Använda andra funktioner som uttryckligen tillhandahålls av SPE på eller via Tjänsten för användarnas bruk som är föremål för dessa Villkor (inklusive, utan begränsning, funktionen att skapa och/eller använda Användargenererat Innehåll (såsom det definieras nedan) och alla tillämpliga Ytterligare villkor.
  3. Andras rättigheter. När du använder dig av Tjänsten måste du respektera andras intellektuella egendomar och SPE:s och våra företag i Sony-gruppens med dotterbolag. Din icke-auktoriserade användning av Innehållet kan kränka andras rättigheter och tillämpliga lagar, och kan resultera i civil och straffrättslig ansvarsskyldighet. Om du tror att ditt arbete har utsatts för intrång via Tjänsten, se Avsnitt 5 nedan.
  4. Reservation mot alla rättigheter som inte beviljats vad gäller Innehåll och Tjänsten Dessa villkor och andra tillämpliga Ytterligare villkor inbegriper enbart i liten omfattning, begränsade tillstånd rätten att använda och få tillträde till Tjänsten och Innehållet. ALLA RÄTTIGHETER SOM INTE UTTRYCKLIGEN BEVILJATS DIG FÖRBEHÅLLS AV SPE OCH DESS LICENSGIVARE OCH ANDRA TREDJE PARTER. All icke-auktoriserad användning av Innehållet och Tjänsten för andra ändamål är förbjuden.
 2. INNEHÅLL DU SKICKAR IN

  Tillbaka till början

  1. Avändargenererat innehåll.
   1. Allmänt.. SPE kan nu eller i framtiden ge användarna av Tjänsten möjlighet att skapa, konstruera, lägga upp, ladda upp, visa, publicera, distribuera, överföra, utsända eller på annat sätt tillgängliggöra på eller skicka in via Tjänsten eller som svar på våra sidor eller poster på någon tredje parts plattformar eller i anslutning till någon av våra kampanjer i någon media eller på något sätt skicka till oss (t.ex. på vår Facebook eller andra sociala mediers sidor, som svar på twittrar, lotterier eller tävlingar eller innehåll eller via e-post) (kollektivt, “skicka in”), meddelanden, text, illustrationer, filer, bilder, grafik, foton, kommentarer, svar, ljud, musik, videor, information, innehåll, klassificeringar, recensioner, data, frågor, förslag, personlig data och annan information eller material och bakomliggande idéerna (kollektivt, förutom SPE:s licensierade element som kräver tillstånd däribland, “Användargenererat innehåll” eller “UGC”). Du får skicka in UGC via din profil, forum, bloggar, internetforum, sociala nätverksmiljöer, innehållsskapande verktyg, spel, sociala nätgemenskaper, kontakta oss verktyg , e-post och andra kommunikationssätt. Förutom i det fall rättigheterna och tillståndet du beviljas i de här Villkoren är föremål för några tillämpliga Ytterligare villkor, ansvarar du för och innehar du alla lagliga rättigheter , titlar och intressen i ditt UGC.
   2. Ditt icke-konfidentiella Användargenererade innehåll Utom i de fall som beskrivs i den på Tjänsten upplagda Kak- och integritetspolicy, eller alla andra tillämpliga Ytterligare villkor, godkänner du att (A) DITT UGC KOMMER ATT BEHANDLAS AV OSS SOM ICKE-KONFIDENTIELLT OCH UTAN ÄGANDERÄTT I TILLÄMPLIG LAGS HÖGSTA UTSTRÄCKNING – OAVSETT OM DU MARKERAR DET SOM “KONFIDENTIELLT,” “ÄGANDERÄTT” ELLER LIKNANDE – KOMMER DET INTE RETURNERAS, OCH (B) SPE HAR INGA SKYLDIGHETER AV NÅGOT SLAG GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART VAD GÄLLER DITT UGC I STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM INTE FÖRBJUDS AV TILLÄMPLIG LAG. På begäran, måste du ge oss nödvändig dokumentation för att påvisa rätten till sådant innehåll och verifera att du uppfyller dessa Villkor eller andra tillämpliga Ytterligare villkor. Du är medveten om att Internet och mobil kommunikation kan vara osäker och föremål för säkerhetsöverträdelser, likaså är du medveten om och godkänner att ditt UGC skickas in på egen risk.
    I din korrespondens med SPE, vänligen kom i håg att vi inte oombett begär uppslag eller material till produkter och tjänster, eller ens förslag till förbättringar av tjänster och produkter, inklusive, utan begränsning, idéer, koncept, uppfinningar eller musikdesign, webbsidor, appar, böcker, manus, filmmanus, animeringar inbegripet, TV-shower, teaterproduktioner, programvaror eller andra (kollektivt, "Oombedda uppslag och material").Alla oombedda uppslag och material du skickar betraktas som UGC och ger oss tillstånd enligt nedan. Därutöver har SPE kvar medlemmars i allmänhetens rätt vad gäller Oombedda uppslag och material. Att SPE mottar dina Oombedda uppslag och material utgör inget erkännande av deras nyhetsvärde, prioritet eller originalitet, och med det upphör inte SPE:s rätt att bestrida existerande eller framtida intellektuella egendomsrättigheter vad gäller dina Oombedda uppslag och material.
   3. SPE får förfoga över ditt UGC. Förutom det som beskrivs i Kak- och integritetspolicyn och alla tillämpliga Ytterligare villkor (såsom en kampanjs officiella regler), som specifikt styr överlämnandet av ditt UGC, ger du härmed till lagens största tillåtna utsträckning SPE och dess företag i Sony-gruppen med dotterbolag, den icke-exklusiva, överlåtbara, oinskränkta, ovillkorliga, obegränsade världsomspännnande, oåterkalleliga, eviga och royaltyfria rätten och förfoganderätten att använda kopiera, spela in, distribuera, reproducera, lämna ut, sälja, återförsälja, hyra ut, låna ut, ge underordnade tillstånd (via många nivåer), visa, uppträda inför allmänheten, överföra, publicera, sända, översätta, anpassa, göra derivatverk ifrån och hur som helst använda och utnyttja hela eller delar av ditt UGC (och derivatverk därifrån), för vilket syfte som helst i alla format, på eller via vilket nu känt medium som helst eller som utvecklas i framtiden och med alla tekniker och kända enheter och som utvecklas i framtiden, och reklamföra, marknadsföra och främja dessa (enligt överenskommelse ska dessa rättigheter vara i 99 år i de områden där ett evigt varande förfogande inte är möljlig). utan begränsning inbegriper dessa rättigheter rätten att: (a) konfigurera, vara värd för, indexera, cachelagra, arkivera, lagra, digitalisera, komprimera, optimera, ändra, omformatera, redigera, anpassa, publicera i sökbart format och ta bort UGC och kombinera med andra material, och (b) använda alla idéer, koncept, know-how, eller tekniker från UGC för alla som helst ändamål, inklusive utveckling, produktion och marknadsföring av produkter och/eller tjänster. Du är införstådd med att i tillämpliga lagens största utsträckning i utövandet av dessa rättigheter kan metadata, meddelanden och innehåll tas bort eller ändras, inklusive information om upphovsrättshantering, och du samtycker till detta och representerar och garanterar att du har all nödvändig befogenhet att göra det. I syfte att ytterligare påverka de rättigheter och det förfogande du beviljar SPE till din UGC som är föremål för Kak- och integritetspolicyn och i tillämpliga lagens största utsträckning godkänner och beviljar du härmed också SPE (och våra företag och dotterbolag i Sony-gruppen e accetta di concedere a SPE (e alle nostre företag i Sony-gruppen ovillkorlig, evig, överlåtbar, oåterkallelig rätt att utnyttja namn, person och liknande i anslutning till allt UGC, utan skyldighet att ge dig ersättning (enligt överenskommelse varar dessa rättigheter i 99 år i de områden där evigt förfogande inte är möjligt). I tillämpliga lagens största utsträckning avstår du och samtycker till att avstå från alla moraliska rättigheter eller liknande motsvarande rättigheter (inklusive utan begränsning alla tillämpliga rättigheter att identifieras som författare, rätt att invända mot nedsättande behandling, rättigheter att inte bli felaktigt ersatt, rätt att bestämma när UGC ska bli tillgängligt för allmänheten, eller rättigheter att motsäga sig anpassning eller ändring av UGC) som du kan ha i något UGC, även om det ändrats på ett för dig icke passande sätt. I den utsträckning som inte kan ifrågasättas, accepterar du oåterkalleligt att inte utöva sådana rättigheter (i förekommande fall) på ett sätt som påverkar de beviljade rättigheterna. Du är införstådd med att att du inte kommer få några arvoden, summor, ersättning eller betalning för någon av rättigheterna du beviljar i Avsnitt 2.A(iii) här.
   4. SPE:s exklusiva rätt att hantera Tjänsten. Om inte annat sägs i Kak- och integritetspolicyn ), kan SPE, men har ingen skyldighet att, revidera, övervaka, visa, lägga upp, lagra, underhålla, acceptera eller på annat sätt använda sig av ditt UGC, och SPE kan efter eget gottfinnande avböja, ta bort, flytta, omformatera, avlägsna eller vägra att lägga upp eller på annat sätt använda sig av UGC utan meddelande eller skyldighet gentemot dig eller någon tredje part i anslutning till vår användning av UGC på ett olämpligt sätt i tillämpliga lagens största utsträckning. Utan begränsning kan vi göra det för att adressera innehåll vi blir uppmärksammade på som tros vara kränkande, obscent, oanständigt, skrämmande, snuskigt, våldsamt, hotsamt, trakasserande, illegalt eller som kan invändas emot eller är olämpligt, eller för att upprätthålla rättigheterna för tredje part eller dessa Villkor eller Ytterligare villkor. Sådan UGC när den en gång skickats in av dig eller andra behöver inte bevaras av vår Tjänst av oss någon tidsperiod alls, och du kommer inte ha rätt efter insändelsen att få tillgång till, arkivera, behålla, ändra, ta bort eller använda sådan UGC på något sätt i Tjänsten eller någon annanstans utöver det som beskrivs i Kak- och integritetspolicyn . Sony har ingen skyldighet att övervaka eller eller se till att dina intellektuella egendomsrättigheter efterlevts för ditt UGC.
   5. Garantier relaterade till din UGC Varje gång du skickar in något UGC, garanterar du att du åtminstone har uppnått myndig ålder i den jurisdiktion där du är bosatt och är förälder eller laglig vårdhavare eller har dina föräldrars medgivande eller lagliga vårdhavare över minderåring som skildras eller bidrar till något UGC du skickar in och att vad gäller UGC, (a) du är ende författaren och ägaren till den intellektuella egendomen och andra rättigheter till UGC, eller att du har lagenlig rätt att skicka in UGC och bevilja SPE (och våra företag och dotterbolag inom Sony-gruppen rättigheterna till det och att du beviljar allt genom dessa Villkor och alla tillämpliga Ytterligare villkor, utan att att SPE är tvungen att uppnå samtycke från tredje part och utan att SPE har någon som helst skyldighet eller ansvarskyldighet (b) UGC är korrekt (c) och UGC inte kommer att göra intrång i i någon tredje parts intellektuella egendom enligt de tillåtna användningarna och utnyttjanden från de här Villkoren, och (d) UGC bryter inte mot dessa Villkor eller andra tillämpliga Ytterligare villkor, eller orsakar ingen person skada.
  2. Lämpligt innehåll och varna oss om överträdelser . Vi förväntar oss att UGC ska vara lämpligt för en allmän publik, men axlar inte någon uppgift att övervaka det, och du samtycker till att eventuellt tvingas stöta på kränkande eller olämpligt innehåll. Vänligen uppmärksamma att UGC inte har kontrollerats och godkänts av oss, och andra användares uttryckta åsikter på vår Tjänst inte nödvändigtvis representerar våra åsikter och värderingar. Vi kan inkludera mötesplatser och innehållsregler som Ytterligare villkor. Om du upptäcker något innehåll som bryter mot dessa villkor och alla andra tillämpliga Ytterligare villkoren, kan du rapportera dethär.
 3. RESTRIKTIONER I ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN OCH INNEHÅLLET

  Tillbaka till början

  1. Restriktioner i användningen av tjänsten. . L'utente accetta di non: (i) utilizzare il Servizio per qualsiasi scopo politico o commerciale (incluso, a titolo esemplificativo, a fini di pubblicità, richiesta di fondi, raccolta di prezzi di prodotti e vendita di prodotti) a meno che non si tratti di un'azienda e non si abbia ottenuto il nostro previo consenso scritto; (ii) utilizzare qualsiasi meta tag o qualsiasi altro "testo nascosto" che usa qualsiasi Proprietà intellettuale; (iii) impegnarsi in qualsiasi attività attraverso o in connessione con il Servizio che l'utente cerca di tentare o danneggiare una persona o entità o sia illegale, offensivo, osceno, lascivo, sporco, violento, minaccioso, molesto o offensivo o che violano qualsiasi diritto di terzi o sia altrimenti discutibile per SPE; (iv) nella misura massima non vietata dalla legge applicabile, decompilare, disassemblare, decodificare o tentare di ricostruire, identificare o scoprire qualsiasi codice sorgente, idee sottostanti, tecniche di interfaccia utente o algoritmi del Servizio con qualsiasi mezzo o modificare qualsiasi codice sorgente o oggetto del Servizio o qualsiasi Software o altri prodotti, servizi o processi accessibili attraverso qualsiasi parte del Servizio; (v) intraprendere qualsiasi attività che interferisca con l'accesso di un utente al Servizio o il corretto funzionamento del Servizio o che comunque provochi danni al Servizio, a SPE (o le società del nostro gruppo o le società affiliate) o agli altri utenti del Servizio; (vi) interferire con o eludere qualsiasi funzione di sicurezza (incluso qualsiasi meccanismo di gestione dei diritti digitali, la protezione dei dispositivi o di altro contenuto o di misura di controllo dell'accesso) del Servizio o qualsiasi funzione che limiti o imponga limitazioni sull'uso o l'accesso al Servizio, il Contenuto o il CGU; (vii) raccogliere o altrimenti acquisire o archiviare qualsiasi informazione (compresi i dati personali su altri utenti del Servizio, inclusi gli indirizzi e-mail, senza il consenso esplicito di tali utenti); (viii) tentare di ottenere l'accesso non autorizzato al Servizio, ad altri sistemi informatici o reti collegati al Servizio, tramite furto di password o altri mezzi; o (ix) in caso contrario violare i presenti Termini e condizioni o eventuali Termini e condizioni aggiuntive applicabili.
  2. Begränsningar i innehållsanvändning. Du godkänner likaså att du i användandet av Tjänsten (i) inte kommer övervaka, samla in, kopiera eller distribuera Innehållet (förutom vad som kan vara resultatet av en standard söktjänstaktivitet eller användning av en standard webbläsare) på Tjänsten genom användning av någon som helst robot, rover, “bott”, spindel, webbskrapning, krypare, spionprogram, motor, enhet, programvara, extraheringsverktyg eller andra automatiska anordningar, inrättningar eller manuell process av något slag (ii) inte kommer att frame eller använda ramtekniker för att bifoga något sådant Innehåll (inklusive bilder, text eller sidlayout), (iii) kommer att bevara alla varumärken, upphovsrätter, och anda meddelanden om intellektuell egendom i sådant Innehåll (iv) inte kommer använda sådant Innehåll på ett sätt som antyder olaglig förening med någon av våra tillståndsgivares produkter, tjänster eller märken (v) inte kommer göra några ändringar på Innehållet (annat än på din specifikt tillåtna användning av SPE Licensierade element, i tillämpliga fall), (vi) inte kommer kopiera, ändra, återskapa, arkivera, sälja, leasa, hyra ut, byta ut, skapa derivatverk ifrån, publicera via hård kopia eller elektroniska metoder, offentligt utföra, visa, sprida, distribuera, sända, sända på nytt, cirkulera, överföra till tredje part eller annan tredjepartsapplikation eller webbsida, eller annan användning eller utnyttjande av sådant Innehåll på något sätt för något som helst ändamål utom de som specifikt tillåts i de här Villkoren och alla andra tillämpliga Ytterligare villkor eller med föregående skriftligt tillstånd från en SPE-medarbetare eller då det handlar om innehåll från en licensgivare, ägaren till innehållet, (vii) inte kommer att inför någon kod eller produkt för att manipulera Innehållet på något sätt som negativt påverkar användarerfarenheten.
  3. Tjänstens och Innehållets tillgänglighet. I tillämpliga lagens högsta utsträckning har SPE efter eget gottfinnande rätt att utan förvaring eller skyldighet gentemot dig att omedelbart tillfälligt stoppa Tjänsten och/eller Innehållets tillgänglighet (och alla element och funktioner däri) helt eller delvis, av någon anledning.
 4. SKAPANDE AV KONTO
  1. Om du registerar dig hos oss eller skapar ett konto, är du ensamt ansvarig för din identifieringsinformation för åtkomstens säkerheten och konfidentialitet och för att begränsa åtkomsten till din Enhet och för all aktivitet i ditt konto om du inte kan bevisa att du utsatts för bedrägeri. Lösenorden måste vara personliga och måste ha ett unikt användarnamn (eller e-postadress) som inte bryter mot någon persons eller enhets rättigheter, eller är stötande. Vi kan avvisa användningen av ett lösenord, användarnamn eller e-postadress av någon anledning enligt vårt eget gottfinnande. Du ensam ansvarar för din registreringsinformation och för att uppdatera och underhålla den. Du meddelar oss omedelbart har om icke-auktoriserad användning av ditt konto, lösenord eller användarnamn eller någon annan säkerhetsöverträdelse. Fu får inte sälja, överföra, eller tilldela ditt konto eller något som helst konto rättigheter. Vi har rätt att avaktivera alla konton och/eller lösenord, när som helst, om du enligt vår rimliga åsikt inte har följt bestämmelserna i de här Villkoren.
  2. Konton kan upprättas av en auktoriserad representant eller individen själv som är upprättar kontot. Vi kontrollerar inte kontonas äkthet som dyker upp på Tjänsten. Vid tvist angående kontons skapande eller äkthet, har vi ensamrätt, men är inte skyldiga att läsa sådan tvister och fatta lämpliga beslut, utan förvarning.

  Tillbaka till början

 5. PROCEDUR FÖR ATT ANMÄLA INTRÅNG AV UPPHOVSRÄTTEN
  1. Om du är en upphovsrättsinnehavare som önskar sända oss meddelande för att identifiera innehåll och material som lagts upp på Tjänsten som utgör ett intrång du önskar tas bort från Tjänsten, kan du skicka det meddelandet till oss genom att följa anvisningen här.

  Tillbaka till början

 6. MEDDELANDEN, FRÅGOR OCH KUNDTJÄNST
  1. Du går med på att vi kan lämna dig meddelanden eller på annat sätt svara via mejl eller till din e-post (om vi har den på fil) eller på något annat lämpligt sätt vi väljer.
  2. Alla juridiska meddelanden måste skickas skriftligen till: Columbia Pictures Corporation Limited, The Brunel Building, 2 Canalside Walk, London W2 1DG (Företagets juridiska avdelning till handa-- Meddelanden).
  3. Om du har en fråga angående Tjänsten, kan du kontakta SPE kundtjänst genom att klicka här och fylla i formuläret Du är införstådd med att kundtjänstens personal inte kan ändra på eller göra undantag från Villkoren och tillämpliga Ytterligare villkor.
  4. Om du är bosatt i Ungern, gäller ytterligare bestämmelser. Vänligen klicka här.

  Tillbaka till början

 7. TREDJE PARTS TJÄNSTER; REKLAM; SAMRÖRE MED TREDJE PARTER
  1. Tjänsten kan innehålla tredje parters insticksprogram, applikationer, reklam, verktyg och/eller annat innehåll, och/eller länkar till tredje parts webbsidor eller andra tjänster som inte ägs, kontrolleras eller drivs av SPE (eller gruppföretag eller dotterbolag), inbegripet tjänster som drivs av reklammakare, licensgivare, licenstagare och vissa andra tredje parter som kan ha partnerskap med SPE (kollektivt, “Tredje parts tjänster" ). Vi kan också hysa vårt innehåll, appar och verktyg hos Tredje parts Tjänster. SPE har ingen kontroll över innehåll, drift, policyer, villkor eller andra element hos tredje parters tjänster, och åläggs ingen skyldighet att se över dem. SPE ser inte nödvändigtvis över, stödjer, godkänner, sponsrar någon Tredje parts tjänster, eller någon tredje parts innehåll, reklam, information, material, produkter, tjänster eller andra områden. Dessutom ansvarar inte SPE för kvaliteten eller leveransen av erbjudna produkter eller tjänster, som erbjuds, ges åtkomst till eller uppnås via eller reklamförda av sådana Tredje parters tjänster.

   I TILLÄMPLIG LAGS STÖRSTA UTSTRÄCKNING, KOMMER SPE OCH FÖRETAGEN I SONY-GRUPPEN OCH DOTTERBOLAG UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARA FÖR VINSTFÖRLUSTER, FÖRLUSTER, AFFÄRSFÖRLUSTER, AVBROTT I VERKSAMHETEN, FÖRLORADE AFFÄRSMÖJLIGHETER, DIREKT, INDIREKT, OAVSIKTLIG ELLER SÄRSKILD FÖRLUST, ELLER NÅGON ANNAN SKADA, OAVSETT OM DEN BEROR PÅ FÖRSUMMELSE, KONTRAKTSBROTT, FÖRTAL, INTRÅNG I UPPHOVSRÄTTEN, ELLER ANDRA INTELLEKTUELLA EGENDOMSRÄTTIGHETER, ORSAKADE AV UTSTÄLLNING, DISTRIBUTION, ELLER UTNYTTJANDE AV INFORMATION ELLER INNEHÅLL FRÅN DESSA TREDJE PARTERS TJÄNSTER.

   All aktivitet du deltar i anslutning till Tredje parts tjänster är föremål för Tredje parts tjänsters separata villkor inklusive integritetspolicy och användarvillkor du först måste läsa innan du deltar i sådana aktiviteter.

  2. Apple och andra plattformar och enheter. Om du har åtkomst till Tjänsten via Apple, Android, Google, Microsoft Windows eller andra tredje parters plattformar och tjänster, gäller dessa Tredje parters tjänsters egna villkor och policyer för sådan åtkomst och användning.
  3. Affärer med Tredje parter. All interaktion, korrespondens, transaktioner eller affärer med tredje parter du funnit på eller via Tjänsten (inklusive Tredje parters tjänster eller reklam) rör enbarty dig och tredje parten (inbegripet frågor som rör innehåll i tredje parts reklam, betalningar, leverans av gods, garantier (inklusive produktgarantier), sekretess och datasäkerhet och liknande). SPE OCH VÅRA FÖRETAG I SONY-GRUPPEN OCH DOTTERBOLAG FRISKRIVER SIG FRÅN ALLT ANSVAR DÄRMED.

  Tillbaka till början

 8. STYRANDE LAG OCH JURISDIKTION
  1. Om du är ett företag Om du agerar i ändamål relaterade till din handel, företag, hantverk eller yrke, då gäller följande underklausuler:
   1. DESSA VILLKOR STYRS AV ENGLANDS OCH WALES LAGAR. Det här betyder att din åtkomst och användning av Tjänsten, och alla eventuella tvister och fordringar som uppkommer i anslutning därtill (inbegripet icke-avtalsenliga tvister eller fordringar), styrs av engelsk lag.
   2. Domstolarna i England och Wales kommer ha exklusiv jurisdiktion i tvister mellan oss (både avtalsenliga och icke-avtalsenliga). Men, det här hindrar oss inte från att ansöka till domstolar med behörig jurisdiktion för interimistiska åtgärder, inklusive men inte begränsat till, alla krav på brådskande och preliminära förelägganden.
  2. Om du är en konsument. Om du agerar i ändamål som helt eller huvudsakligen ligger utanför din handel, företag, hantverk eller yrke, då gäller följande underklausuler:
   1. DESSA VILLKOR STYRS AV ENGLANDS OCH WALES LAGAR. Det här betyder att din åtkomst till och användning av Tjänsten, och alla eventuella tvister och fordringar som uppkommer i anslutning därtill (inbegripet icke-avtalsenliga tvister eller fordringar), styrs av engelsk lag.
   2. Du kan väcka talan i fråga om dessa Villkor i engelska domstolar. Men, som konsument, om du bor i en annan medlemsstat i Europeiska unionen kan du väcka talan i fråga om dessa Villkor antingen i en engelsk domstol eller i en av medlemsstaternas domstolar.
   3. Om du är bosatt i Europeiska unionen och vi riktar Tjänsten till den medlemsstat där du är bosatt, kan du dra nytta av alla fördelar från eventuella tvingande bestämmelser i landet där du är bosatt. Inga av dessa Villkor påverkar dina rättigheter som konsument att förlita dig på sådana tvingande bestämmelser i lokal lagstiftning.

  Tillbaka till början

 9. VÅRA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
  1. Ingenting i dessa Villkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för:
   1. dödsfall eller personskada orsakad av försummelse
   2. bedrägeri eller bedrägligt vilseledande, och
   3. alla frågor där det skulle vara olagligt för oss att utesluta eller begränsa vårt ansvar.
  2. Innehållet i vår Tjänst tillhandahålls endast för allmän information. Det är inte avsett som råd du bör lita på. Du måste skaffa dig professionell eller specialistrådgivning innan du tar, eller avstår från någon åtgärd på grundval av innehållet i vår Tjänst. Även om vi anstränger oss på ett rimligt sätt för att uppdatera informationen i vår Tjänst, ger vi inga utfästelser, obegränsade garantier eller garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, att innehållet i vår Tjänst är korrekt, komplett och uppdaterat.
  3. Om du är en Konsument:

   Om du är bosatt i Frankrike, gäller alternativa bestämmelser. Vänligen klicka här.

   1. ingenting i dessa Villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter. Råd angående lagstadgade rättigheter (inklusive men inte begränsat till obegränsade garantier och produktgarantier) är tillgängliga hos din lokale rådgivningsbyrå för medborgare, Handelsstandardskontor eller liknande lokal konsumentskyddsförening, och
   2. vi levererar endast Tjänsten för inhemskt och privat bruk. DU SAMTYCKER TILL ATT INTE ANVÄNDA TJÄNSTEN ELLER NÅGOT INNEHÅLL FÖR NÅGRA KOMMERSIELLA ELLER YRKESMÄSSIGA SYFTEN OCH, I TILLÄMPLIGA LAGENS STÖRSTA TILLÅTNA UTSTRÄCKNING HAR VI INGET ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR NÅGON VINSTFÖRLUST, FÖRLUST AV AFFÄRER, AVBROTT I VERKSAMHETEN ELLER FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHETER.
  4. Om du är ett företag:
   1. alla i stadgar underförstådda obegränsade garantier, förhållanden, villkor, åtaganden och skyldigheter, common law, seder, handelsbruk eller annat, (inbegripet men inte begränsat till underförstådda åtaganden och tillfredsställande kvalitet, överensstämmelse med beskrivning, passande för alla ändamål och förmåga att uppnå en särskilt resultat) är härmed undantagna i tillåten lags maximala utsträckning.
   2. vi kommer under inga omständigheter vara ansvariga gentemot dig, vare sig i avtal, ersättningsrätt (inklusive försummelse) vårdslöshet, brott mot lagstadgad plikt eller liknande, som uppstår enligt eller i samband med de här Villkoren vid: (a) alla typer av vinstförlust, försäljning, affärsverksamhet eller inkomst (b) förlust eller korruption av data, information eller programvara (c) förlust av affärsmöjlighet (d) förlust av besparingar, eller (e) förlust av affärsvärde, eller (f) varje indirekt eller följdmässig förlust över huvud taget, i varje enskilt fall i tillåtna lagens största utsträckning.
  5. E. Med förbehåll för paragraf 9A och 9C, är vårt maximala sammanlagda ansvar under och/eller i anslutning till de här Villkoren och/eller Tjänsten (vare sig i avtal, ersättningsrätt (inklusive försummelse) eller annat), när det gäller våra ageranden, utelämnanden (inklusive försummelse), brott mot lagstadgad plikt eller garantibrott, inklusive våra tjänstemäns, anställdas, ombuds, leverantörers, underleverantörers, gruppföretags eller dotterbolags, ska inte maximalt tillåten lag, överstiga 100 £ (för användare bosatta i Storbritannien) eller 110 € (för användare bosatta i EU). Om du är en konsument bosatt i Tyskland gäller alternativa bestämmelser till Avsnitt E. Var god klicka här.

  Tillbaka till början

 10. UPPDATERING AV VILLKOR

  Vänligen se till att du läser igenom de upplagda Villkoren och alla tillämpliga Ytterligare villkor var gång du använder Tjänsten (åtminstone innan varje transaktion eller insändelse). VI KAN ÄNDRA DE HÄR VILLKOREN INKLUSIVE, EXEMPELVIS, BEROENDE PÅ ÄNDRING AV TILLÄMPLIG LAG ELLER RÄTTSPRAXIS, ELLER MARKNADSVILLKOREN ELLER FÖR ATT SÄKRA BÄTTRE FUNKTION PÅ VÅR SERVICE. VI KOMMER UNDERRÄTTA DIG OM DE NYA VILLKOREN GENOM ATT LÄGGA UPP DEM PÅ TJÄNSTEN ELLER VIA E-POST (ELLER NÅGOT ANNAT RIMLIGT MEDDELANDESÄTT VI VÄLJER), OCH DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN EFTER ETT SÅDANT MEDDELANDE INNEBÄR ATT DU GODKÄNNER DE NYA VILLKOREN FÖR DIN NYA ANVÄNDNING OCH TRANSAKTIONER. Alla nya Villkor eller Ytterligare villkor träder i kraft vad gäller ny användning och transaktioner vid tidpunkten då de läggs upp, eller det datum som specificeras där eller i andra meddelanden till dig. I händelse ett nytt meddelande om nya, reviderade eller ytterligare villkor beslutas av en domstol eller tribunal anses vara otillräckliga, kommer tidigare överenskommelse att gälla tills vi har tillräckligt med tid för att den nya överenskommelsen ska träda i kraft. Du kan avvisa alla nya, reviderade ytterligare villkor genom att avbryta användningen av Tjänsten. Om du är bosatt i Tyskland gäller alternativa bestämmelser. Vänligen klicka här.

  Tillbaka till början

 11. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
  1. SPE:s samtycke och godkännande. När det gäller någon bestämmelse i dessa Villkor eller några tillämpliga Ytterligare villkor som ger SPE rätt till samtycke eller godkännande, eller ger SPE rätt att utöva en rättighet enbart efter eget gottfinnande, i tillåtna lagens största utsträckning. Ingen samtycke eller medgivande från SPE anses beviljat av SPE om det inte är skriftligen och undertecknat av en tjänsteman på SPE.
  2. Skadestånd. Om du är en Företagsanvändare, godkänner du och försvarar du härmed (på SPE:s förfrågan), tar du på dig ansvaret, och skyddar SPE och deras direkta eller indirekta bolag, dotterbolag inklusive företag i Sony-gruppen och deras respektive anställda, direktörer, medlemmar, chefer, aktieägare, ombud, försäljare, licensgivare, licenstagare, leverantörer, kunder, efterträdare, och förklarar (kollektivt, “SPE parter”) skyddade från och mot alla fordringar, skador, förluster, kostnader, utredningar, ansvar, domar, böter, straff, uppgörelser, intressen och utgifter (inklusive rättskostnader) som direkt eller indirekt uppkommer från eller är relaterade till fordringar, mål, processer, begäran eller förhandlingar gentemot någon SPE partner, eller som följd av en utredning, försvar, eller förlikning därav, som uppkommer ur eller i anslutning till, oavsett om det inträffat hittills eller hädanefter: (i)vår, våra anställdas eller våra licenstagares användning av din UGC i enlighet med de här Villkoren och alla tillämpliga Ytterligare villkor, eller all din UGC som inte överensstämmer med de här Villkoren eller några tillämpliga Ytterligare villkor (ii) din användning av Tjänsten och dina aktiviteter i anslutning till Tjänsten som utgör ett brott eller ett påstått brott mot dessa Villkor och alla tillämpliga Ytterligare villkor (iii) ditt brott eller ditt påstådda brott mot dessa Villkor eller några tillämpliga Ytterligare villkor (iv) din överträdelse av lagar, regler, bestämmelser, kodex, lagstadgar, förordningar, order eller andra beordringar från statliga eller kvasi-statliga myndigheter i anslutning till din användning av Tjänsten och dina aktiviteter i anslutning med Tjänsten (v) information eller material som överförts via din Enhet, även om den inte överförts av dig, som överträder, bryter mot eller missbrukar någon upphovsrätt, varumärke, handelshemlighet, patent, publicitet, integritet eller annan rätt gentemot person eller enhet (vi) allt missbruk du utövat, och (vii) SPE partners användning av informationen du skickat till oss (inklusive ditt UGC) (alla föregående “Fordringar och förluster”). Du kommer samarbeta såsom krävs av SPE partners för att försvara Krav och förluster. Utan hinder i vad som sägs i föregående, har SPE partners exklusiv rätt att döma, kompromissa, eller betala några eller alla Krav och förluster. SPE partners reserverar sig rätten till exklusivt försvar och kontroll av alla Krav och förluster. Du kommer inte lösa fordringar utan ett föregående skriftligt medgivande från en SPE partners tjänsteman i varje instans.
  3. Drift av tjänsten; Tillgänglighet av produkter och tjänster; Internationella frågor SPE hävdar inte att Tjänsten är lämplig eller tillgänglig för användning utanför Europeiska unionen. Om du använder Tjänsten från andra platser, gör du det på eget initiativ och ansvar för överensstämmelse med tillämpliga lokala lagar angående din online-uppförande och acceptabelt innehåll, om och i den utsträckning lokala regler gäller.
  4. Virus. Vi garanterar inte att vår Tjänst är fri från buggar och virus. Du ansvarar för konfigurering av Enheter, Informationsteknologi, dataprogram och plattformar för att få åtkomst till Tjänsten. Du måste använda din egen programvara med virusskydd. Du får inte använda Tjänsten på ett felaktigt sätt genom att medveten införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat sabotagematerial eller tekniskt skadligt material. Du får inte försöka få icke-auktoriserat tillträde till Tjänsten, till servern där Tjänsten är lagrad eller någon annan server, dator eller databas som är ansluten till Tjänsten. Du får inte attackera vår sajt via en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack. Genom att bryta mot den här bestämmelsen kan du begå ett brott. Vi rapporterar alla sådana överträdelser till relevant brottsbekämpande myndighet och vi kommer samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet till dig vid behov enligt tillämplig lag. I händelse av överträdelse kommer din rätt att använda Tjänsten upphöra omedelbart.
  5. Exportkontroller. Du ansvarar för att du överensstämmer med alla tillämpliga handelsbestämmelser och lagar både utländska och inhemska. Förutom om du är auktoriserad av amerikansk lag, godkänner du garanterar att du inte ska exportera eller återexportera programvaran till något land, någon person, enhet eller någon slutanvändare som är föremål för USA:s exportkontroll eller sanktioner.
  6. F. Separationsklausul; Tolkning. Om en bestämmelse i dessa Villkor, eller några tillämpliga Ytterligare villkor, av någon orsak, anses ogiltig, olaglig, betraktas som en nullitet, eller icke-verkställbar av en domstol eller en skiljedomare eller kompetent lagstiftning, då kommer den bestämmelsen utgöra en separationsklausul från de här Villkoren och de tillämpliga Ytterligare villkoren och bestämmelsens ogiltighet kommer inte påverka validiteten eller verkställbarheten av de återstående Villkoren eller de tillämpliga Ytterligare villkoren. I den utsträckning tillämpbar lag tillåter godtar du att avstå från och kommer avstå från alla tillämpliga lagstiftningar och commun law som tillåter ett kontrakt att tolkas mot dess upprättare.
  7. Utredningar; Uppsägning; Överlevnad. I tillämpliga lagens högsta utsträckning reserverar sig SPE rätten, utan begränsning, att (i) utreda misstänkta brott mot Tjänstens säkerhet eller dess informationsteknologi eller andra system eller nätverk (ii) utreda och misstänkta brott mot dessa Villkor och alla tillämpliga Ytterligare villkor (iii) utreda all information som erhållits av SPE i enlighet med dess Kak- och integritetspolicy i anslutning till efterlevande av straffrätt (iv) blanda in och samarbeta med brottsbekämpande myndigheter och liknande myndigheter under utredning av föregående ärenden (v) väcka åtal mot alla brott mot dessa Villkor och alla tillämpliga Ytterligare villkor, och (vi) avbryta Tjänsten, helt eller delvis, eller tillfälligt avbryta eller avsluta din åtkomst till den, helt eller delvis, inklusive alla användarkonton eller registreringar, när som helst, utan förvarning, av vilket skäl som helst och utan någon skyldighet gentemot dig eller någon tredje part. All tillfällig avstängning eller avslutning kommer inte påverka dina skyldigheter gentemot SPE under de här Villkoren och alla tillämpliga Ytterligare villkor. Efter den tillfälliga avstängningen eller avslutandet av din åtkomst till Tjänsten, eller efter meddelande från SPE, kommer alla rättigheter som tilldelats dig, under dessa Villkor och tillämpliga Ytterligare villkor, att upphöra omedelbart., och du godkänner att användning av Tjänsten omedelbart avbryts. Bestämmelserna i den här Villkoren och tillämpliga Ytterligare verktyg som enligt deras natur borde överleva din tillfälliga avstängning eller avslutning överlever.
  8. Tilldelning SPE kan tilldela rättigheter och skyldigheter under de här Villkoren och tillämpliga Ytterligare villkor, helt eller delvis, till andra parter, när som helst, utan förvarning, men en sådan tilldelning påverkar inte dina rättigheter eller skyldigheter under dessa Villkor. De här Villkoren och tillämpliga Ytterligare villkor kanske inte tilldelas av dig, och du kanske delegerar dina skyldigheter under dem, utan föregående skriftligt medgivande av en SPE-tjänsteman.
  9. Fullständigt avtal. Om du är en Företagsanvändare, återspeglar dessa Villkor och tillämpliga Ytterligare villkor vårt fullständiga avtal om Tjänst och ersätter alla tidigare avtal, företrädanden, garantier, försäkringar eller diskussion relaterat till Tjänsten.
  10. Inget avstående Förutom vad som uttryckligen sägs i Villkoren och alla tillämpliga Ytterligare villkor (i) får ingen försummelse eller försening från din sida eller från SPE:s i utövandet av rättigheter, befogenheter eller avhjälpande åtgärder kommer gälla som avstående en eller annan rättighet, befogenhet eller avhjälpande åtgärd, och (ii) inget avstående eller ändring av någon av de här Villkoren eller tillämpliga Ytterligare villkor kommer att träda i kraft om det inte är skriftligen och undertecknad av parten gentemot vilken avståendet eller ändringen ska träda i kraft.
  11. Online Tvistlösning . Om du önskar få mer information om online tvistlösning, vänligen följ den här länken till Europeiska kommissionens webbsida: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Den här länken är tillförd enligt kraven i Europaparlamentets och Europeiska rådets EU-förordning nr 524/2013 enbart för informationssyfte. Vi är varken skyldiga eller villiga att delta i en tvistlösning online.

Tilläggsklausuler för Frankrike

Avsnitt 9C(ii)

Om du är bosatt i Frankrike, gäller följande bestämmelser i stället för Avsnitt 9C(ii):

vi levererar endast Tjänsten för inhemskt och privat bruk. DU GODKÄNNER ATT INTE ANVÄNDA TJÄNSTEN ELLER INNEHÅLLET FÖR KOMMERSIELLT BRUK ELLER AFFÄRSÄNDAMÅL OCH, I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER, HAR VI INGET ANSVAR FÖR VINSTFÖRLUST, AFFÄRSFÖRLUSTER, AVBROTT I VERKSAMHETEN, ELLER FÖRLORADE AFFÄRSMÖJLIGHETER, ELLER FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHET SOM ANTINGEN ÄR: (A) OFÖRUTSEBAR, BORTOM VÅR KONTROLL, OCH SOM VI INTE KUNDE UNDVIKA GENOM ATT VIDTA LÄMPLIGA ÅTGÄRDER; ELLER (B)ORSAKAD AV BROTT MOT DESSA VILLKOR.

Tillbaka till början

Tilläggsklausuler för Tyskland

Avsnitt 9

Om du är bosatt i Tyskland, gäller följande bestämmelser i stället för Avsnitt 9 för konsumenter:

För konsumenter som är stadigvarande bosatta i Tyskland enbart, begränsas vårt lagstadgade ansvar för skador till följande:

 1. vi ansvarar endast upp till det skadeståndsbelopp som typiskt kan förutses vid tidpunkten för ingåendet av avtalet med dig avseende skador som orsakats av en något vårdslös överträdelse av en materiell avtalsförpliktelse (d.v.s. en avtalsförpliktelse vars uppfyllande är väsentligt för ett korrekt genomförande av avtalet, vars överträdelse äventyrar avtalets syfte, som du regelbundet förlitar dig på);
 2. vi ansvarar inte för skador orsakade av en något vårdslös överträdelse av en icke-materiell avtalsförpliktelse.

 

Den förut nämnda ansvarsbegränsningen kommer inte gälla något obligatoriskt lagstadgat ansvar (särskilt för ansvar under den tyska produktansvarslagen), ansvar för att ta på sig en särskild garanti eller ansvar för skador som orsakats av uppsåtligt tjänstefel eller grov försummelse, eller någon form av uppsåtlig eller vårdslöst orsakad personskada.

Varje ytterligare lagstadgade ansvarsbegränsning kommer förbli opåverkad

Avsnitt 10

Om du är bosatt i Tyskland, gäller följande bestämmelser i stället för Avsnitt 10:

Du kommer informeras om alla materiella ändringar i dessa Villkor. Vänligen se till att kontrollera de Villkor och tillämpliga Ytterliga villkor som läggs upp, varje gång du använder Tjänsten (åtminstone innan varje transaktion eller insändelse). VI KAN ÄNDRA DE HÄR VILLKOREN INKLUSIVE, EXEMPELVIS, BEROENDE PÅ ÄNDRING AV TILLÄMPLIG LAG ELLER RÄTTSPRAXIS, ELLER MARKNADSVILLKOREN ELLER FÖR ATT SÄKRA BÄTTRE FUNKTION PÅ VÅR SERVICE FÖRUTSATT ATT ÄNDRINGARNA INTE KOMMER LEDA TILL EN BETYDLIG STÖRNING AV DEN AVTALSMÄSSIGA BALANS SOM FANNS VID DEN TIDPUNKT DÅ DU INGICK AVTALET. VI KOMMER UNDERRÄTTA DIG OM DE NYA VILLKOREN GENOM ATT LÄGGA UPP DEM PÅ TJÄNSTEN ELLER VIA E-POST (ELLER NÅGOT ANNAT RIMLIGT MEDDELANDESÄTT VI VÄLJER), OCH OM DU INTE INVÄNDER MOT DETTA MEDDELANDE OM NYA VILLKOR INOM FJORTON (14) DAGAR FRÅN MEDDELANDETS DATUM INNEBÄR DET ATT DU GODKÄNNER DE NYA VILLKOREN FÖR DIN NYA ANVÄNDNING OCH TRANSAKTIONER, FÖRUTSATT ATT VI HAR INFORMERAT DIG OM MEDDELANDETS KONSEKVENSER. Alla nya Villkor eller Ytterligare villkor träder i kraft efter den ovannämnda tidsperioden för invändning, eller sådant senare datum som specificeras i ett annat meddelande till dig. I händelse ett nytt meddelande om nya, reviderade eller ytterligare villkor beslutas av en domstol eller tribunal anses vara otillräckliga, kommer tidigare överenskommelse att gälla tills vi har tillräckligt med tid för att den nya överenskommelsen ska träda i kraft. Du kan avvisa alla nya, reviderade ytterligare villkor genom att avbryta användningen av Tjänsten

Tillbaka till början

Tilläggsklausuler för Ungern

Avsnitt 6

Om du är bosatt i Ungern, gäller följande bestämmelser också i Avsnitt 6:

D. Om du har ett klagomål har du rätt att vända dig till ett tvistlösningsorgan eller en försoningskommitté. Listan och kontaktuppgifterna för sådana organ finns tillgänglig här.

Tillbaka till början

Upphovsrättsombud:

Om du anser att något Användargenererat innehåll som dyker upp på någon Tjänst utgör en överträdelse mot upphovsrättsskyddade verk eller att ditt inskickade Användargenererade innehåll felaktigt har tagits bort från Tjänsten, får du kontakta SPE enligt vad som anges nedan.

Vänligen skicka in ditt anspråk till SPE:s Utsedda upphovsrättsombud såsom anges nedan, och inkludera följande information:

 1. din fysiska och elektroniska underskrift av den person som är behörig att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren
 2. identifiering av det material som har överträtts och den plats där materialet förekommer, inklusive datum och tidpunkt innehållet lades upp, samt identifiering av vem som lade upp innehållet
 3. ett uttalande om att användningen av materialet inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud, eller enligt lag
 4. om något försök har gjorts för att kontakta personen som lade upp innehållet (och i så fall, relevant korrespondens); och
 5. din kontaktinformation inklusive ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

 

Genom att skicka in ett meddelande om intrång, erkänner du och godkänner att SPE kan skicka dig meddelanden och annan relaterad kommunikation till den person som skickat identifierat material eller till andra tredje parter som vid behov utvärderar din fordran.

SPE:s utsedda upphovsrättsombud:

Gruppen för innehållsskydd
10202 West Washington Blvd.
Culver City, California 90232 USA

Telefonnummer till SPE:s utsedda upphovsrättsombud:

+1 310-244-3450

Faxnummer till SPE:s utsedda upphovsrättsombud:

+1 310-244-1742

SPE:s e-post till utsett upphovsrättsombud:

copyright_agent@spe.sony.com

Tillbaka till början

//Slut Användarvillkor//

© 2020 Sony Pictures Entertainment Inc. eller tillämplig Sony Pictures Entertainment enhet. Alla rättigheter förbehålls.